Anna BIAŁOSZEWSKA: "Moja Warszawa (4): Nowy Świat imitacji"
Anna BIAŁOSZEWSKA

Anna BIAŁOSZEWSKA

"Moja Warszawa (4)

Nie ma teraz nic autentycznie warszawskiego w tej ulicy, jest po prostu nudna i nijaka. Bezładna, upstrzona reklamami, zasłaniającymi piękne elewacje kamienic, których skrawki historii można wyczytać na tablicach upchanych pośród wielu innych tabliczek szpecących bramy.