Wojciech ENGELKING: "Generałowie ostatnich wojen. Pisanie jako działanie polityczne"
Wojciech ENGELKING

Wojciech ENGELKING

"Generałowie ostatnich wojen. Pisanie jako działanie polityczne"

Zarówno Zachód, jak i Chiny, mają pretensje do uważania wyznawanych przez siebie wartości za w jakiś sposób uniwersalne. Zachód: optując za prawami człowieka, demokracją liberalną, wolnym rynkiem. Chiny – i Chiny cesarskie, i Chiny Mao, i Chiny doby autorytarnego kapitalizmu – zgodnie z logiką Sun Tzu, wchłaniając najeźdźców i zaatakowanych, by następnie rozbroić ich swoją kulturą i masą.