Adolf JUZWENKO: "Ossolineum. Dwa wieki w służbie Narodu. Historia zbiorów niezwykłych" Adolf JUZWENKO: "Ossolineum. Dwa wieki w służbie Narodu. Historia zbiorów niezwykłych"
Adolf JUZWENKO

Adolf JUZWENKO

"Ossolineum. Dwa wieki w służbie Narodu. Historia zbiorów niezwykłych"

“Pod koniec XVIII stulecia wśród uformowanej przez Oświecenie elity umysłowej wyłoniła się grupa osób żywo zainteresowanych przyszłością Rzeczypospolitej, dostrzegających potrzebę zachowania pamięci o jej historii. Ich kolekcjonerskiej pasji zbierania książek, rycin, obrazów i map towarzyszyła wiara w to, że naród żyje tak długo, jak długo odczuwa dumę z własnej historii”

Adolf JUZWENKO: Ossolineum. Jubileuszowe refleksje Adolf JUZWENKO: Ossolineum. Jubileuszowe refleksje
Adolf JUZWENKO

Adolf JUZWENKO

Ossolineum.
Jubileuszowe refleksje

Józef Maksymilian Ossoliński zadał sobie dużo trudu, by zapewnić Ossolineum długie trwanie. I to mu się udało. Czy myślał o 200-leciu? Tak, był na pewno przekonany, że obchodzić go będą Polacy we własnym niepodległym państwie.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam