Eryk MISTEWICZ: "Tu nie będzie rewolucji. Tu nie będzie zmiany" Eryk MISTEWICZ: "Tu nie będzie rewolucji. Tu nie będzie zmiany"
Eryk MISTEWICZ

Eryk MISTEWICZ

"Tu nie będzie rewolucji. Tu nie będzie zmiany"

Zmiana bez wstępowania z jakąkolwiek prośbą do obecnego systemu. Zmiana bez czekania na najmniejszą nawet zgodę. Zmiana bez ustalania trasy przemarszu, miejsca, czasu i celu. Zmiana bez tego, co w każdej chwili można rozwiązać, zakazać, przejąć. Zmiana bez partii, związku zawodowego, stowarzyszenia, kościoła, zboru, organizacji, klubu, ruchu. Zmiana bez pieniędzy z grantów na rozwój debaty publicznej.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam