70 proc. Polaków przechodzi na emeryturę w dniu osiągnięcia wieku emerytalnego

Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że w 2022 r. ZUS przyznał emeryturę 70,3 proc. osobom w dniu, w którym osiągnęli wiek emerytalny.

Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że w 2022 r. ZUS przyznał emeryturę 70,3 proc. osobom w dniu, w którym osiągnęli wiek emerytalny.

.W 2022 r. prawie 90 proc. uprawnionych osób przeszło na emeryturę w ciągu pierwszego roku od uzyskania uprawnień. Dla porównania, w 2021 r. 68,2 proc. osób spośród tych, które przeszły na emeryturę, zrobiło to zaraz po ukończeniu 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat u mężczyzn. W 2020 r. odsetek ten był jeszcze niższy i wynosił 62,4 proc. – wyliczyli dziennikarze portalu Prawo.pl.

„Zdecydowana większość osób uprawnionych przechodzi na świadczenie w ciągu pierwszego roku. To ma zasadniczy związek z tym, że jeżeli uzyskali uprawnienia do emerytury do końca marca, to wówczas w kwietniu otrzymali trzynastą emeryturę” – przekazał serwis.

„Około 90 proc. osób podejmuje decyzję w ciągu pierwszego roku od osiągnięcia wieku emerytalnego. Pozostałe 10 proc. to osoby, które nie zamierzają przechodzić na emeryturę chociażby dlatego, że mają dobrze płatną pracę. Decyduje więc rachunek ekonomiczny” – podkreślił dr Wojciech Nagel, członek Rady Nadzorczej ZUS, ekspert BCC ds. ubezpieczeń społecznych.

Z danych ZUS wynika ponadto, że na emeryturę szybciej przechodzą mężczyźni niż kobiety. W 2022 r. średni wiek mężczyzny, który zakończył swoją aktywność zawodową i któremu ZUS przyznał świadczenie wynosił 65,2 lata. W przypadku kobiet średni wiek to 60,6 lat.

Według danych ZUS, przeciętna przyznana w 2022 roku emerytura, zarówno na starych, jak i nowych zasadach, wyniosła 3136 zł i stanowiła 56,6 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Natomiast średnia emerytura przyznana mężczyznom w 2022 r. wyniosła 3842 zł, a kobietom 2521 zł.

Mimo osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego Polacy kontynuują aktywność zawodową w coraz większym zakresie. Wskaźnik zatrudnienia z roku na rok wzrasta także wśród seniorów. W II kwartale 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 60/65+ wyniósł 9,3 proc. (7 proc. w II kwartale 2015 r.). Ponadto w ciągu ostatnich siedmiu lat (2015-2021) liczba pracujących emerytów wzrosła o ponad 40 proc. – poinformował serwis.

„W 2022 r. około 826 tys. emerytów jednocześnie pracowało lub prowadziło działalność gospodarczą” – powiedział Paweł Żebrowski, rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Wiek emerytalny nie ogranicza aktywności

.Żyjemy w starzejącym się społeczeństwie, dlatego też wykluczanie aktywności osób w wieku emerytalnym – coraz większej grupy społecznej – staje się coraz mniej racjonalne. Jak wskazuje Alice Latimier badania nad potencjałem mózgów u starszych ludzi, sprzyjają seniorom.

„Uczenie się jest, w rzeczywistości, czynnością całego życia. Od najmłodszych lat nasz mózg mobilizuje znaczną część swoich funkcji (skupienie, pamięć, widzenie, słyszenie, motoryka…) po to, abyśmy mogli nabywać nową wiedzę i nowe umiejętności. Jakie mechanizmy pozwalają nam się uczyć? I jak się one zmieniają wraz z upływem lat?” – na te pytania Alice Latimier odpowiada w artykule „Mózg może się uczyć w każdym wieku. O tym, że na naukę nigdy nie jest za późno”.

PAP/WszystkocoNajważniejsze/KR

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 10 maja 2023