Konsolidacja uczelni - idea ze wsparciem ministra nauki Dariusza Wieczorka

Projekt noweli ustawy o szkolnictwie wyższym ma być gotowy w lipcu – zapowiedział w środę 26 czerwca minister nauki Dariusz Wieczorek. Dodał, że jego najważniejsze punkty dotyczą m.in. jakości kształcenia i sytuacji bytowej studentów.

Ustawę o szkolnictwie wyższym czeka nowelizacja

.Minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek podsumował w środę na konferencji prasowej w siedzibie resortu swoje spotkania w 16 ośrodkach akademickich w Polsce. W spotkaniach wzięło udział 360 rektorów i tysiące studentów.

„Z tych spotkań wniosek jest jeden: ustawa o szkolnictwie wyższym musi zostać znowelizowana” – powiedział minister.

Dodał, że w lipcu resort chciałby przedstawić projekt nowej ustawy. „Będą to propozycje wynikające wprost z tych naszych wizyt i z tego, co słyszeliśmy na tych spotkaniach” – zapewnił Dariusz Wieczorek. I zapowiedział, że kolejną kwestią, którą zajmie się resort, będą „rewolucyjne” zmiany w systemie ewaluacji uczelni.

„Od września nowi rektorzy, którzy obejmą swoje funkcje, pewnie będą mieli też takie zadanie, żeby rozpocząć poważną dyskusję o sposobie ewaluacji” – poinformował szef MNiSW.

Zaznaczył, że kluczowym elementem nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym będzie podniesienie jakości kształcenia na polskich uczelniach. „Musimy uporządkować status studiów doktoranckich” – dodał Wieczorek.

Kolejne kwestie poruszane przez uczestników spotkań, jak mówił minister, dotyczyły równości szans w studiowaniu.

Zwrócił uwagę na to, że dla studentów liczą się też sprawy bytowe. „To kwestia urealniania stypendiów socjalnych. (…) Rektorzy chcieliby większej elastyczności, jeżeli chodzi o możliwość udzielania stypendiów studentom. I to niekoniecznie muszą być stypendia za wyniki w nauce albo stypendia socjalne, ale za działalność kulturalną, za działalność społeczną; po to, żeby tych studentów, którzy taką aktywność wykazują, nagradzać” – wyjaśnił.

Dariusz Wieczorek zapowiada remonty akademików

.Szef resortu nauki mówił też o planach budowy i remontów akademików. Ministerstwo chce, by środki na ten cel pochodziły z Funduszu Dopłat dla samorządów na budowę mieszkań komunalnych. Fundusz miałby być zwiększony z 1 do 5 mld zł, a na akademiki trafiałoby 10 proc. tej kwoty.

„Chciałbym, żeby po czterech latach kadencji tego rządu program budowy akademików był wielkim sukcesem ministerstwa nauki” – przyznał minister.

Minister wspomniał o kwestii współpracy nauki z biznesem i wykorzystywania wyników badań naukowych w przemyśle. „Jest potrzeba, żeby wprowadzać takie mechanizmy ustawowe, żeby ułatwiać współpracę pomiędzy przemysłem a uczelniami” – uważa Wieczorek.

Przypomniał, że ministerstwo nauki wspiera działania związane z konsolidacją uczelni.

„Nie ma powodu, by w jakimkolwiek mieście uniwersyteckim czy innym funkcjonowały dwa uniwersytety (…) Biorąc pod uwagę tę zmniejszająca się liczbę studentów, trzeba dzisiaj próbować się konsolidować. Będą zapisy ustawowe, które będą ułatwiały proces konsolidacyjny. Natomiast już w tej chwili obowiązuje rozporządzenie ministra, w którym jest wpisane, że w przypadku podjęcia decyzji przez senaty uczelni o konsolidacji, połączeniu – zwiększamy o 10 proc. subwencję dla tychże uczelni” – mówił minister.

Zapewnił, że w tej sprawie nie będzie „żadnego przymusu”. „Musimy stworzyć mechanizm, który będzie pozwalał na to, żeby było to korzystne” – zaznaczył.

Przedstawicieli środowiska akademickiego na spotkaniach z ministrem interesowały też kwestie związane z wykorzystaniem funduszy europejskich. Dariusz Wieczorek przedstawił związany z tym projekt resortu: „Chcielibyśmy, aby od 2027 roku oprócz 16 Regionalnych Programów Operacyjnych w 16 województwach równolegle funkcjonowało 16 programów badawczo-rozwojowych. (…) Byłyby to dedykowane środki na badania i rozwój, wspieranie uczelni wyższych”.

Zdaniem ministra spotkania w 16 województwach były pierwszymi, w których uczestniczyli przedstawiciele uczelni publicznych i niepublicznych. „Stawiamy na współpracę w środowisku. Stawiamy na efektywność wykorzystania bazy laboratoryjnej, bazy technicznej, która jest na wszystkich uczelniach” – powiedział i dodał, że widział, jak w niektórych uczelniach laboratoria za dziesiątki milionów z publicznych środków już popołudniami świecą pustkami.

„Przestańmy już dzisiaj dyskutować o budowie kolejnych obiektów, często zupełnie niepotrzebnych. Spróbujmy zobaczyć, czy w uczelniach, które są na danym terenie, nie ma już tej bazy, nie ma już tego sprzętu. Współpracujmy” – namawiał Wieczorek.

Musimy uczyć matematyki inaczej

.Testowe sprawdzanie wiedzy, reguły, wzory, schematy zamiast nauki logicznego myślenia. Ubiegłoroczne wyniki matury z matematyki nie pozostawiają złudzeń. Matematyka jest źle uczona. Nielubiana. Traktowana jak zło konieczne. Czy musi tak być? – pyta na łamach „Wszystko co Najważniejsze” Małgorzata WANKE-JAKUBOWSKA.

–  My po każdej reformie nauczania otrzymujemy na pierwszy rok studiów gorzej przygotowanych studentów. Nie pomimo reform, lecz z ich powodu – pisał ks. prof. Michał Heller w artykule „Śmierć uniwersytetów”.  I niewiele pomogło przywrócenie po latach obowiązkowej matury z matematyki. Nie zdaje jej co piąty maturzysta.  A umiejętności wielu spośród tych, którzy przystępują do matury na poziomie podstawowym, pozostawiają wiele do życzenia. Ich „pomysłowe” rozwiązania zadań z kolokwiów i egzaminów zaskakują i mogłyby trafiać do swoistego humoru zeszytów. Wydawać by się mogło, że z taką wiedzą nie tylko nie powinni studiować, ale nawet skończyć podstawówki.

Pamiętam rozmowę z osiemdziesięciokilkuletnim profesorem medycyny, który kończył przed wojną gimnazjum klasyczne we Lwowie. Zadał pytanie mojemu synowi maturzyście, który był matematycznym olimpijczykiem: „Czy umiałbyś chłopcze rozwiązać takie zadanie, miałem je na maturze” i tu przytoczył równanie z liczbami zespolonymi (dziś to program wyższej matematyki wykładanej na studiach). Nie tylko pamiętał zadanie sprzed 60 lat, ale także jego rozwiązanie. Ta wiedza była ugruntowana i przetrwała przeszło pół wieku. A dziś? Przyczyn trzeba szukać w edukacji wczesnoszkolnej.

PAP/Anna Bugajska/Wszystko co Najważniejsze/JT

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 26 czerwca 2024
fot.: gov.pl