Polska - Katar, relacje przyjaźni

Katarskie Forum Ekonomiczne – platforma spotkań globalnego biznesu i inwestycji na Bliskim Wschodzie – rozpoczęło się w Ad-Dausze . W wydarzeniu jako gość honorowy uczestniczy prezydent Andrzej Duda, który odwiedził w tym celu Katar.

Andrzej Duda gościem honorowym międzynarodowego forum

.Prezydent RP spotkał się we reprezentującym Katar emirem Tamimem bin Hamadem al-Sanim. Wśród tematów rozmowy było zacieśnianie współpracy gospodarczej między Polską i Katarem, współpraca w sektorze bezpieczeństwa i wojskowości. Prezydent mówił także o sytuacji bezpieczeństwa w naszej części Europy.

Po spotkaniu prezydent, który od przebywa z roboczą wizytą w Katarze, wziął udział – na zaproszenie emira – w Katarskim Forum Ekonomicznym, będzie uczestniczył w jednym z paneli jako gość honorowy. Będzie mówił zarówno o kwestiach gospodarczych , jak i tych dotyczących bezpieczeństwa.

Kancelaria Prezydenta informuje, że podczas sesji „Head of State & Government Spotlight” Katarskiego Forum Ekonomicznego Prezydent zwrócił uwagę, że w Europie odradza się rosyjski imperializm. – Jeśli zwyciężą, jeśli wolny świat pozwoli Putinowi wygrać wojnę na Ukrainie, to będziemy mieli do czynienia z kolejną rosyjską agresją – wskazał Andrzej Duda.

„Polski przywódca podkreślił, że od początku rosyjskiej napaści na Ukrainę Polska udziela swojemu sąsiadowi znacznej pomocy militarnej. – Byliśmy pierwszym krajemy, który wysłał na Ukrainę poważne uzbrojenie – mówił. Zauważył, że dzisiaj Polska znajduje się w strefie zagrożenia, dlatego konieczne jest przeznaczanie ponad 4 proc. PKB na zbrojenie oraz przeprowadzanie modernizacji naszej armii. – Kupujemy w tej chwili nowoczesne systemy obronne – w Stanach Zjednoczonych i Korei Południowej, uzupełniając ten zasób, którego potrzebujemy” – informuje KPRP.

Katar godnie przyjął polskiego prezydenta

.Dyskusje na tegorocznym forum będą koncentrować się wokół kluczowych obszarów jak: geopolityka, globalizacja i handel, transformacja energetyczna, innowacje technologiczne, perspektywy biznesowe i inwestycyjne oraz sport i rozrywka.

Prezydent spotka się także z uczestniczącym w forum premierem Malezji Seri Anwarem bin Ibrahimem oraz z prezydentem elektem Indonezji.

Polski prezydent ma też zaplanowane spotkanie z katarskim ministrem transportu, szefem rady nadzorczej QTerminals Dżasimem bin Saifem al-Sulaitim; odwiedzi też polskich żołnierzy z Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku stacjonujących w bazie Al Udeid. 

O roli Polski w świecie

.Na łamach miesięcznika Wszystko co Najważniejsze można przeczytać Wystąpienie Prezydenta RP podczas sesji ONZ: „Budowanie globalnej odporności i promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez powiązania infrastrukturalne„, które dobrze obrazuje jego spojrzenie na politykę zagraniczną naszego kraju.

„Jestem głęboko przekonany, że wielu z tych wyzwań można stawić czoła i na je ograniczyć poprzez budowanie sieci regionalnych połączeń infrastrukturalnych. Jest to kluczowy instrument budowania odporności, co jest zadaniem o znaczeniu kluczowym dla zapewnienia globalnego rozwoju. Naszym celem powinno być zapobieganie kryzysom, a nie tylko reagowanie na nie” – zaznaczał prezydent.

Wielką dumą napawa go fakt, że Polska zainicjowała i prowadziła negocjacje w sprawie rezolucji Zgromadzenia Ogólnego „Budowanie globalnej odporności i promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez regionalne i międzyregionalne powiązania infrastrukturalne„. Ta wspólna, ponadregionalna inicjatywa Polski, Bułgarii, Chorwacji, Salwadoru, Estonii, Węgier, Japonii, Łotwy, Litwy i Rumunii była wspólnie promowana przez ponad 80 krajów reprezentujących wszystkie regiony.

W jego ocenie rezolucja wysyła do całego systemu ONZ i sektora prywatnego bardzo czytelny sygnał, że inwestowanie w niezawodną, zrównoważoną i odporną infrastrukturę wysokiej jakości jest powszechnym priorytetem w skali całego świata. Co ważniejsze, świadczy o głębokim zaangażowaniu na rzecz zrównoważonego rozwoju i dialogu z krajami Globalnego Południa.

„Ponieważ system Narodów Zjednoczonych przygotowuje się do Trzeciej Konferencji ONZ w sprawie rozwijających się krajów śródlądowych, Czwartej Konferencji w sprawie małych wyspiarskich państw rozwijających się oraz Szczytu w sprawie przyszłości, niezwykle ważne jest, abyśmy wszyscy dołożyli większych starań, aby osiągnąć ten cel. Jestem przekonany, że dzięki sieci powiązań infrastrukturalnych społeczeństwa i gospodarki będą bardziej odporne i możliwa będzie sprawiedliwa transformacja, która nie pozostawi nikogo w tyle” – podsumował Prezydent RP.

PAP/WszystkocoNajważniejsze/MB

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 14 maja 2024
Fot.;Przemysław Keller/KPRP