Prezydent Albanii odwiedził Polskę

Od ceremonii oficjalnego powitania na dziedzińcu Belwederu przez prezydenta Andrzeja Dudę rozpoczęła się oficjalna wizyta w Polsce prezydenta Albanii Bajrama Begaja. Prezyedent Albanii oraz prezydent Polski mają rozmawiać o integracji państw Bałkanów Zachodnich z UE oraz o zbliżającym się szczycie NATO w Waszyngtonie.

Albania – sojusznik Polski

.W harmonogramie wizyty przewidziano rozmowy prezydentów Polski i Albanii w cztery oczy, a następnie rozmowy plenarne delegacji. Na godz. 12.45 zaplanowano konferencję prasową Dudy i Begaja.

Jak zapowiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Mieszko Pawlak, podczas spotkania z prezydentem Dudą omawiane będą przede wszystkim relacje bilateralne, polityka bezpieczeństwa i integracja Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską.

„Polska bardzo mocno wspiera i będzie wspierać wszystkie działania przybliżające integrację państw Bałkanów Zachodnich – w tym także Albanii – z Unią Europejską. Prezydent Duda jest zaangażowany w ten proces osobiście, dlatego też m.in. był gościem specjalnym podczas szczytu Brdo-Brijuni w Tiranie w maju 2019 roku oraz zabierał głos podczas szczytu Bałkanów Zachodnich w Poznaniu w lipcu 2019 roku, a także apeluje na wielu forach międzynarodowych o przyspieszoną integrację tego regionu z Unią Europejską. Leży to w interesie Polski. W naszej opinii bez stabilnej i zintegrowanej Europy Południowo-Wschodniej nigdy nie będzie w pełni zjednoczonej Europy. Podzielona Europa leży przede wszystkim w interesie Rosji” – zaznaczył szef BPM.

Jak podkreślił, Albania jest sojusznikiem Polski w NATO, dlatego część rozmów będzie także dotyczyć przygotowań do jubileuszowego szczytu Sojuszu w Waszyngtonie. „Będziemy rozmawiać o tym, jak adaptować NATO do aktualnych wyzwań. To, co z perspektywy Polski najważniejsze, to oczywiście wzmocnienie gotowości politycznej i militarnej NATO do obrony zbiorowej państw Sojuszu, zarówno przeciw zagrożeniom hybrydowym, jak i stricte militarnym. Ponadto kluczowe będzie wypracowanie jednoznacznego przekazu politycznego o nieodwracalności ścieżki Ukrainy do Sojuszu” – dodał Pawlak.

Prezydent Albanii po południu spotka się z marszałkami Sejmu oraz Senatu: Szymonem Hołownią oraz Małgorzatą Kidawą-Błońską. Wieczorem Bajram Begaj weźmie udział w oficjalnym obiedzie wydawanym przez polską parę prezydencką.

Na wspólnej konferencji prasowej polski prezydent relacjonował, że tematami rozmów były: wojna na Ukrainie i wsparcie tego kraju w walce z agresywną Rosją, przyjęcie Albanii do Unii Europejskiej, zbliżający się szczyt NATO w Waszyngtonie, a także rozwój obustronnych relacji.

„Albania jest sprawdzonym sojusznikiem (…), jej władze w sposób zdecydowany, od samego początku stoją po stronie brutalnie zaatakowanej przez Rosję Ukrainy. To odpowiedzialne podejście do kwestii członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim” – powiedział Duda.

Przekazał, że z Bajramem Begajem zgodzili się, że NATO musi zagwarantować stałe wsparcie dla Ukrainy, a także „nieodwracalność” ścieżki Ukrainy do Sojuszu. „Powiedziałem, że NATO powinno rozpocząć nową, twardą politykę strategiczną wobec Rosji. Powinniśmy przestać mówić o akcie stanowiącym NATO-Rosja, który już dzisiaj tak naprawdę nie istnieje, bo Rosja go zniweczyła” – powiedział prezydent.

Prezydent Albanii docenił współpracę z Polską

.Duda zapewnił ponadto, że priorytetem polskiej prezydencji w Radzie UE będzie przyjęcie państw Bałkanów Zachodnich – w tym Albanii – oraz Ukrainy i Mołdawii do Unii Europejskiej. „Jednym z naszych priorytetów będzie utrzymanie otwartych drzwi do UE i przyjęcie do UE tych państw, wśród których na czele jest Albania” – oświadczył.

Jeśli chodzi o kwestie dwustronne – jak mówił polski prezydent – rozmowy dotyczyły rozwoju relacji gospodarczych, w szczególności w sektorach: rolnictwa, górnictwa, przemysłu elektromaszynowego, nowych technologii oraz źródeł energii odnawialnej.

Prezydent Begaj zapewniał, że jego wizyta w Polsce jest potwierdzeniem dobrych stosunków między naszymi krajami. „Sednem naszej współpracy i naszego dialogu jest zgodność i konsolidacja wspólnej woli, żeby współpracować zarówno wobec zagrożeń globalnych, jak i też na rzecz rozwoju regionalnego” – mówił.

Podkreślał, że nasze kraje mają wspólne wartości oraz wspólne interesy strategiczne. „Ale musimy wspólnie działać, aby podnieć poziom współpracy ekonomicznej” – powiedział. Dodał, że jego kraj jest zainteresowany przyciągnięciem do Albanii polskich inwestycji.

Prezydent Albanii mówił również, że wojna, jaką Rosja wypowiedziała Ukrainie otworzyła oczy UE na to, że najlepszym środkiem geopolitycznym jest rozszerzenie Wspólnoty.

W tym kontekście podkreślił, że Albania z entuzjazmem oczekuje rozpoczęcia prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej w I połowie 2025 r. Wyraził przy tym nadzieję, że Polska znacząco wpłynie na proces integracji europejskiej całego regionu.

Rolą państwa jest zapewnianie bezpieczeństwa

.”Jestem głęboko przekonany, że wielu z tych wyzwań można stawić czoła i na je ograniczyć poprzez budowanie sieci regionalnych połączeń infrastrukturalnych. Jest to kluczowy instrument budowania odporności, co jest zadaniem o znaczeniu kluczowym dla zapewnienia globalnego rozwoju. Naszym celem powinno być zapobieganie kryzysom, a nie tylko reagowanie na nie” – mówił prezydent Andrzej DUDA podczas podczas sesji ONZ: „Budowanie globalnej odporności i promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez powiązania infrastrukturalne”.

„Wielką dumą napawał go fakt, że Polska zainicjowała i prowadziła negocjacje w sprawie rezolucji Zgromadzenia Ogólnego „Budowanie globalnej odporności i promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez regionalne i międzyregionalne powiązania infrastrukturalne„. Ta wspólna, ponadregionalna inicjatywa Polski, Bułgarii, Chorwacji, Salwadoru, Estonii, Węgier, Japonii, Łotwy, Litwy i Rumunii była wspólnie promowana przez ponad 80 krajów reprezentujących wszystkie regiony. Przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne w drodze konsensusu, legła u podstaw naszego dzisiejszego spotkania” – powiedział Andrzej DUDA.

Rezolucja wysyła do całego systemu ONZ i sektora prywatnego bardzo czytelny sygnał, że inwestowanie w niezawodną, zrównoważoną i odporną infrastrukturę wysokiej jakości jest powszechnym priorytetem w skali całego świata. Co ważniejsze, świadczy o naszym głębokim zaangażowaniu na rzecz zrównoważonego rozwoju i dialogu z krajami Globalnego Południa. Chociaż kryzysy i wyzwania występują na całym świecie, każdy region jest dotknięty w specyficzny sposób i w odpowiedzi opracowuje rozwiązania dopasowane do własnych uwarunkowań.  Polska zainicjowała tę rezolucję zainspirowana konkretnym, regionalnym przykładem, jakim jest Inicjatywa Trójmorza – format rozwijany od 2015 r. przez kraje europejskie położone między Morzem Bałtyckim, Czarnym i Adriatyckim. 

PAP/WszystkocoNajważniejsze/MB
Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 2 lipca 2024