Dlaczego seniorzy w Japonii są aktywni zawodowo?

Seniorzy w Japonii są aktywni zawodowo

Wraz z szybko postępującym starzeniem się społeczeństwa seniorzy w Japonii coraz częściej decydują się na kontynuowanie pracy. Co siódmy pracownik na japońskim rynku pracy jest seniorem.

.Odsetek japońskiej populacji w wieku 80 lat i więcej przekroczył po raz pierwszy w historii 10 proc. – wynika z rządowych danych statystycznych z 2022 r. opublikowanych z okazji obchodzonego w poniedziałek Dnia Szacunku dla Osób Starszych. Liczba osób w wieku powyżej 80 lat wzrosła o 270 tys. w porównaniu z poprzednim rokiem, osiągając 10,1 proc. całkowitej populacji Japonii wynoszącej ok. 124,6 mln.

Ministerstwo podkreśliło jednocześnie w komunikacie, że Japonia ma nadal największy odsetek osób starszych na świecie, czyli tych w wieku 65 lat i więcej. W ubiegłym roku stanowiły one 29,1 proc. (36,23 mln) populacji. Na drugim i trzecim miejscu w tej klasyfikacji plasują się Włochy i Finlandia, gdzie te grupy stanowią odpowiednio 24,5 proc. i 23,6 proc. populacji – podaje agencja Kyodo.

Od dziesięcioleci populacja Japonii kurczy się i szybko starzeje, ponieważ młodzi ludzie coraz później decyduje się na małżeństwo i dzieci. Rząd Japonii odnotowuje rosnące koszty opieki nad osobami starszymi, przy niewystarczającej liczbie młodych ludzi do obsadzenia miejsc pracy i opłacenia programów społecznych i socjalnych.

Seniorzy w Japonii aktywni na rynku pracy

.W wyniku tego liczba osób powyżej 65. roku życia, które pozostają aktywne zawodowo sukcesywnie rośnie od 19 lat i w ubiegłym roku osiągnęła 9,12 mln, co oznacza, że co niemal czwarta osoba w tej grupie wiekowej nadal pracuje. Osoby starsze stanowią 13,6 proc. całkowitej siły roboczej w kraju.

Wskaźnik zatrudnienia wśród seniorów w wieku 65–69 wyniósł 50,8 proc., a w grupie 70–74 lata aż 33,5 proc.

Narodowy Instytut Badań nad Ludnością przewiduje, że osoby w wieku 65 lat i więcej będą stanowić 34,8 proc. całkowitej populacji w 2040 r., kiedy do tej grupy dołączy drugie pokolenie wyżu demograficznego urodzone w latach 1971-1974.

Starzejące się społeczeństwo przekłada się na rosnące nakłady na ubezpieczenia społeczne, które obecnie stanowią około jednej trzeciej rocznych wydatków rządowych.

Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej zwróciło się do rządu o zarezerwowanie w budżecie na przyszły rok 33,73 biliona jenów (991 miliardów złotych), co stanowi wzrost o około 587 miliardów jenów w porównaniu z początkowym budżetem na bieżący rok fiskalny.

Równocześnie liczba populacji na świecie rośnie

.W listopadzie 2022 r. liczba ludności na świecie przekroczyła 8 miliardów (szacunki ONZ). Jak wskazał Leigh PHILLIPS, jest to „niezwykłe osiągnięcie ludzkiego rozkwitu, o ile nie słucha się ekomizantropów, którzy coraz bardziej dominują w głównym nurcie dyskusji o rozwoju i populacji”.

„Każdy, kto mówi, że ludzi jest za dużo lub że mamy za dużo rzeczy, przyczynia się do zahamowania myślenia i działań potrzebnych do zoptymalizowania usług ekosystemowych dla nas wszystkich – całych 8 miliardów ludzi i więcej. Przekroczenie tego kamienia milowego jest najbardziej niesamowitym wydarzeniem w kosmosie od 13,8 miliardów lat” – wskazał Phillips.

PAP/Wszystko co Najważniejsze/ŻB

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 19 września 2023