Teleskop FAST wykrył trzy nowe pulsary

pulsary

Korzystając z chińskiego radioteleskopu FAST (Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope), astronomowie odkryli trzy nowe pulsary w bardzo starej gromadzie kulistej znanej jako Messier 15.

Teleskop FAST wykrył trzy nowe pulsary

.Nowo odkryte pulsary otrzymały oznaczenia PSR J2129+1210J, PSR J2129+1210K i PSR J2129+1210L. Obserwacje wykazały, że PSR J2129+1210J jest MSP, podczas gdy pozostałe dwa są pulsarami długookresowymi.

Według badań, PSR J2129+1210J jest izolowanym pulsarem o okresie wirowania wynoszącym około 11,84 milisekundy, a jego miara dyspersji została obliczona na 66,68 pc/cm3. Jeśli chodzi o PSR J2129+1210K, jego okres wirowania wynosi około 1,93 sekundy, a miara dyspersji 68,01 pc/csm3.

Z okresem rotacji wynoszącym 3,96 sekundy, PSR J2129+1210L jest najdłużej rotującym pulsarem ze wszystkich mgławic i gromad gwiazd znanych do tej pory. Miara dyspersji tego pulsara wyniosła około 67,1 pc/cm3.

Gromada Messier 15

.Naukowcy zauważyli, że dokładna pozycja PSR J2129+1210K i PSR J2129+1210L pozostaje nieznana, ale najprawdopodobniej nie znajdują się one zbyt daleko od jądra Messier 15. W związku z tym konieczne są dalsze obserwacje w celu ustalenia ich dokładnej lokalizacji, co pomoże określić ich wiek.

Dwie odkryte struktury kosmiczne okazały się być pulsarami długookresowymi. Trzecia obracała się tak szybko, że została sklasyfikowana jako pulsar milisekundowy. Odkrycie to zostało opisane w artykule w serwisie arXiv.

Pulsary to silnie namagnesowane, wirujące gwiazdy neutronowe emitujące wiązkę promieniowania elektromagnetycznego. Najszybciej rotujące pulsary, o okresach rotacji poniżej 30 milisekund, znane są jako pulsary milisekundowe (MSP). Astronomowie zakładają, że powstają one w układach podwójnych, gdy początkowo bardziej masywny składnik zamienia się w gwiazdę neutronową, która następnie obraca się w wyniku akrecji materii z gwiazdy wtórnej.

Znajdująca się około 35 tysięcy lat świetlnych od Ziemi Messier 15 (znana również jako NGC 7078) to gromada kulista o promieniu około 88 lat świetlnych i masie szacowanej na 560 tysięcy mas Słońca. Jest to jedna z najstarszych (około 12 miliardów lat) i najbardziej ubogich w metale galaktycznych gromad kulistych (o metaliczności około -2,25), a także jedna z najgęściej upakowanych w gwiazdy gromad kulistych w naszej galaktyce.

Poprzednie obserwacje Messiera 15 wykryły dziewięć pulsarów, a pierwszy z nich został zidentyfikowany w 1989 roku. Według symulacji, Messier 15 jest prawdopodobnie jedną z gromad kulistych o największej liczbie pulsarów. Dlatego też zespół astronomów pod kierownictwem Yuxiao Wu z Chongqing University of Posts and Telecommunications w Chinach postanowił przeprowadzić poszukiwania kolejnych w tej gromadzie za pomocą FAST.

Teleskop Webba

.Zastępca dyrektora ds. rozwoju technologii i profesor w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Piotr ORLEAŃSKI, na łamach „Wszystko co Najważniejsze” twierdzi, że: „Udało się ustawić wszystkie 18 luster Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba. Stanowią one razem zwierciadło o rozpiętości 6,5 metra. Każde z luster musi być oddzielnie wyjustowane, by móc dobrze zobrazować dane, które pozyskuje. W lipcu 2022 roku zobaczyliśmy pierwsze zachwycające zdjęcia różnego rodzaju obiektów kosmicznych. NASA opublikowało specjalną animację, na której można porównać zdjęcia tych samych obiektów pozyskane za pomocą teleskopu Hubble’a i Webba. Dopiero gdy się porównuje zdjęcia, widać, jaka jest różnica między tymi teleskopami”.

„Teleskopy Hubble’a i Webba różnią się dwoma rzeczami. Nowszy z nich jest większy, w związku z tym jest w stanie obserwować mniejsze obiekty, głównie te, które znajdują się dalej od nas. Widziane przez nas w ten sposób kosmiczne zdarzenia zachodziły w przeszłości – światło potrzebowało milionów lat, by do nas dotrzeć i byśmy mogli te zdarzenia teraz zaobserwować. Można powiedzieć, że widzimy to, co działo się np. 13,5 miliarda lat temu. W przypadku teleskopu Hubble’a było to 12 miliardów lat. Ale nawet obiekty wcześniej zaobserwowane przez teleskop Hubble’a widzimy dziś dzięki teleskopowi Webba znacznie bardziej szczegółowo. Tym, co różni te teleskopy, jest również to, że instrumenty teleskopu Hubble’a pracują w zakresie widzialnym, natomiast Webba w podczerwieni. To jest zupełnie inne spektrum fali elektromagnetycznej. Również dzięki temu można więcej zobaczyć. Jednak tym, co znacznie różni te twa teleskopy, jest ich wielkość – starszy ma dwa metry średnicy, nowszy ponad sześć” – pisze prof. Piotr ORLEAŃSKI w tekście „Kosmos coraz bliżej, także z Polakami„.

Oprac. EG

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 29 marca 2024
Fot. NASA