Zofia Sawicka p.o dyrektor NAWA

Minister Dariusz Wieczorek postanowił, że obowiązki dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej przejmie dr Zofia Sawicka.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dariusz Wieczorek postanowił, że obowiązki dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej przejmie dr Zofia Sawicka, dotychczasowy zastępca dyrektora NAWA. Decyzja ta związana jest ze złożeniem rezygnacji z funkcji dyrektora NAWA przez dra Dawida Kosteckiego, którego dymisję przyjął 4 czerwca br. premier Donald Tusk – poinformowała Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

.Jak powiedział dr Dawid Kostecki, żegnając się z zespołem: NAWA to przede wszystkim ludzie. Cieszę się, że mogłem blisko dwa lata być częścią zespołu, prawdziwych entuzjastów międzynarodowej mobilności i pasjonatów umiędzynarodowienia. Agencja ma ambitną strategię rozwoju, koordynuje prace nad strategią umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego, ugruntowaną ofertę programową oraz posiada dostęp do środków europejskich – czytamy w oficjalnym komunikacie na stronie NAWA [LINK].

Działalność NAWA

.W ciągu ostatnich dwóch lat Agencja kontynuowała działania na rzecz umiędzynarodowienia polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Jesienią 2023 r. uchwalona została „Strategia rozwoju Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na lata 2024-2030”, która określa zarówno cele strategiczne i cele operacyjne NAWA w ujęciu wieloletnim, jak i przypisane do nich zadania oraz wskaźniki pomiaru ich realizacji.

Ponadto w 2023 r. Agencja zainicjowała również prace nad krajową strategią umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego, pozyskując finansowanie na realizację szerokich konsultacji środowiskowych w tym zakresie ze środków Funduszy Europejskich na rzecz Rozwoju Społecznego. Przy NAWA powołano specjalny Zespół Ekspertów ds. Krajowej Strategii Umiędzynarodowienia. W połowie maja w Gdańsku odbył się I Kongres Umiędzynarodowienia poświęcony internacjonalizacji kształcenia na polskich uczelniach. We wrześniu w Warszawie zaplanowano kolejny Kongres, którego motywem przewodnim będzie umiędzynarodowienie nauki.

Agencja konsekwentnie wspiera przedstawicieli środowiska akademickiego z Białorusi i Ukrainy, zagrożonych represjami lub wojną. W 2023 r. kontynuowała realizację programów solidarnościowych, wspierających naukowców i studentów z Białorusi („Solidarni z Białorusią – Solidarni z naukowcami”  oraz EU4Belarus), a także rozwój trwałej współpracy instytucjonalnej między polskim i ukraińskim środowiskiem akademickimi w ramach nowej edycji programu „Solidarni z Ukrainą – Uniwersytety Europejskie”. Agencja nawiązała także współpracę z amerykańską National Science Foundation, która zaowocowała włączeniem się NAWA wraz z innymi agencjami finansującymi badania z krajów europejskich (w tym NCN) w realizację inicjatywy IMPRESS-U.

NAWA pełni funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego ds. działań Marii Skłodowskiej-Curie oraz prowadzi polski portal EURAXESS. Agencja odpowiada także za promocję polskiego szkolnictwa wyższego za granicą, realizując kampanie „Research in Poland” oraz „Ready, Study, Go! Poland”, które skierowane są do zagranicznych odbiorców.

NAWA/WszystkoCoNajważniejsze/SN

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 14 czerwca 2024
Fot. Zofia Sawicka / NAWA