Maria ROSENFELD: „Brueghelowie. Protoplaści Instagramu”.
Maria ROSENFELD

Maria ROSENFELD

„Brueghelowie. Protoplaści Instagramu”.

“Zarówno Brueghelowie jak i Instagram są nieprzyzwoici. Nieprzyzwoici w możliwości modyfikacji obrazu świata. I w wykorzystaniu tych możliwości. Nieprzyzwoici w manipulacji obrazem”.