Piotr LEGUTKO: W wojnie moherów z lemingami zginęło dziennikarstwo
Piotr LEGUTKO

Piotr LEGUTKO

W wojnie moherów z lemingami zginęło dziennikarstwo

Kto jest temu winien, że sprzedają się dziś jedynie media tożsamościowe, tytuły jasno określające swój profil ideowy, czy wręcz polityczny? Najprostsza odpowiedź brzmi: winni są odbiorcy, którzy albo w takie dziennikarstwo przestali wierzyć, albo uznali, że nie jest im ono do niczego potrzebne. Ale też zastanówmy się przez chwilę, czy to jest jedyna odpowiedź na tak postawione pytanie?