Eryk MISTEWICZ: "O poważne zajęcie się wizerunkiem Polski"
Eryk MISTEWICZ

Eryk MISTEWICZ

"O poważne zajęcie się wizerunkiem Polski"

Z pieniędzy publicznych, z pieniędzy wszystkich obywateli płacących podatki obrażaliśmy Polskę i Polaków. W tym czasie Rosjanie budowali narracje o wielkiej, mocarnej Rosji obrazem „1612”, Niemcy zmieniali swą rolę w II wojnie światowej takimi filmami jak „Walkiria”, nawet Kazachstan naśladował największych we wzmacnianiu wspólnoty i dumy narodowej takimi obrazami jak „Nomad”.