Marta RAKOCZY: Wzmacniające wspólnotę spory o polszczyznę
Prof. Marta RAKOCZY

Prof. Marta RAKOCZY

Wzmacniające wspólnotę spory o polszczyznę

To, że dziś spieramy się o sposoby użycia słów, uznałabym za wartościowe. Spory te pokazują, że cały czas identyfikujemy język z dobrem wspólnym, które wymaga dyskusji, czujności i wspólnej troski.

Prof. Anna CEGIEŁA: Jaka polszczyzna, taka wspólnota Polaków
Prof. Anna CEGIEŁA

Prof. Anna CEGIEŁA

Jaka polszczyzna, taka wspólnota Polaków

Na pytanie o to, jakim językiem mówić, by budować wspólnotę, jest tylko jedna odpowiedź – mówić językiem ku drugiemu człowiekowi. Nie przeciw niemu. Mówić dla niego.