Chantal DELSOL: The Pole Who Opened Our Eyes Chantal DELSOL: The Pole Who Opened Our Eyes
Chantal DELSOL

Chantal DELSOL

The Pole Who Opened Our Eyes

n truth, it was him who, by his sheer presence, did away with what historian François Furet calls “the universal charm of October”

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam