Popołudniowe Espresso: Słowenia walczy ze skutkami powodzi
Popołudniowe Espresso

Popołudniowe Espresso

Słowenia walczy ze skutkami powodzi

Słowenia zmaga się ze skutkami powodzi, które w ostatnich dniach dotknęły kraj. Premier Słowenii Robert GOLOB wskazał, że jest to „największa klęska żywiołowa” w historii państwa. GOLOB zwrócił się do UE o uruchomienie europejskiego mechanizmu ochrony ludności. Liczba ofiar powodzi w Słowenii wzrosła do sześciu osób. Premier GOLOB wskazał, że wstępnie straty spowodowane żywiołem szacowane są na 550 mln euro. Eksperci oceniają, że gwałtowne powodzie to efekt zmian klimatycznych.

Mateusz M. KRAWCZYK: Powodzie, susze i pożary
Mateusz M. KRAWCZYK

Mateusz M. KRAWCZYK

Powodzie, susze i pożary

Każdego roku susze, powodzie i pożary dotykają setki milionów ludzi i powodują ogromne straty gospodarcze.