Prof. Łukasz A.TURSKI: "Egzaminy, testy, sprawdziany. Rzecz o reliktach przeszłości"
Prof. Łukasz A.TURSKI

Prof. Łukasz A.TURSKI

"Egzaminy, testy, sprawdziany. Rzecz o reliktach przeszłości"

Im wcześniej zaczniemy myśleć o zmianie naszego sytemu przyjmowania kandydatów na uczelnie wyższe, oceny ich osiągnięć szkolnych poprzez ocenę realizacji ich własnych talentów na tle przemyślanych na nowo standardów wiedzy i zdolności z jej korzystania, tym wcześniej nasz kraj uwolni się od wielu opóźniających nasz rozwój zjawisk i szybciej spełnią się nasze marzenia cywilizacyjne.