Steven PINKER: Zagrożona racjonalność
Steven PINKER

Steven PINKER

Zagrożona racjonalność

Właściwie jednomyślnie uważamy, że ludzkość stała się najzwyczajniej w świecie irracjonalna. Tak w naukach społecznych, jak i mediach istota ludzka jest przedstawiana jako jaskiniowiec nieodnajdujący się w obecnych czasach, gotowy do zareagowania na widok lwa zestawem uprzedzeń, przyjętych z góry założeń, nieprawdziwych poglądów i złudzeń.

Prof. Jan WOLEŃSKI: Wolność zwykła i „prawdziwa”
Prof. Jan WOLEŃSKI

Prof. Jan WOLEŃSKI

Wolność zwykła i „prawdziwa”

Zwrot „kultura unieważniania” dotyczy ostracyzmu za głoszenie poglądów innych niż wypływające z tak lub inaczej rozumianej poprawności politycznej.