Bartłomiej RADZIEJEWSKI: Memento Belli
Bartłomiej RADZIEJEWSKI

Bartłomiej RADZIEJEWSKI

Bartłomiej RADZIEJEWSKI: Memento Belli

Kryształowy Pałac jest dla współczesnego człowieka wielką „przestrzenią rozpieszczenia”, gdzie likwidacji kluczowego dotychczas problemu niedostatku towarzyszy przemiana mentalna w kierunku myślenia w kategoriach wolności konsumenckiej.