Kazimierz M.UJAZDOWSKI: "Chwała reformatorom. Pożegnanie Profesora Jerzego Regulskiego"
Kazimierz M.UJAZDOWSKI

Kazimierz M.UJAZDOWSKI

"Chwała reformatorom. Pożegnanie Profesora Jerzego Regulskiego"

Idea rekonstrukcji samorządu nie miała powszechnego zrozumienia wśród przywódców Solidarności. Samorząd terytorialny nie mieścił sie w logice batalii o uspołecznienie przedsiębiorstw państwowych. Był instytucją nieznaną komunizmowi. To dzięki determinacji Profesora rozpoczęto odbudowę instytucji bez której nie można wyobrazić sobie dobrego państwa.