Kazimierz M.UJAZDOWSKI: "Chwała reformatorom. Pożegnanie Profesora Jerzego Regulskiego"

"Chwała reformatorom. Pożegnanie Profesora Jerzego Regulskiego"

Photo of Kazimierz M.UJAZDOWSKI

Kazimierz M.UJAZDOWSKI

Dr hab. nauk prawnych, nauczyciel akademicki i polityk konserwatywny. Poseł na Sejm I, III, IV, V, VI i VII kadencji. W latach 2004-2005 wicemarszałek Sejmu. W latach 2000-2001 i 2005-2007 minister kultury i dziedzictwa narodowego. Do 2017 r. był członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Poseł do Parlamentu Europejskiego.

zobacz inne teksty Autora

Niewielu ludzi w Polsce gotowych było poświęcić swoje życie publiczne reformom ustrojowym i budowie nowych instytucji. Nawet w czasach Solidarności dominowało przekonanie, że to same demokratyczne wybory i odrodzenie postaw obywatelskich przyniosą automatycznie zmianę na lepsze. Niewielu zastanawiało się nad tym, jak ma wyglądać kształt instytucjonalny Polski niepodległej. Do wyjątków należało środowisko Ruchu Młodej Polski planujące w latach osiemdziesiątych budowę nowego państwa. Ale odbudowa samorządu terytorialnego jest bez wątpienia zasługą ś.p. Profesora Jerzego Regulskiego i kręgu jego współpracowników.

W ostatniej dekadzie komunizmu Profesor samotnie przygotowywał plan rekonstrukcji samorządu zniszczonego przez komunistów w pierwszych latach dyktatury. Plan ten był na tyle konkretny, że pozwalał na odbudowę samorządu niemal natychmiast po upadku komunizmu. W tamtych czasach Profesor Jerzy Regulski został zaproszony przez premiera Tadeusza Mazowieckiego do rządu jako pełnomocnik odpowiedzialny za to zadanie.

.Z perspektywy czasu, jego wykonanie wydaje się oczywiste. Pamietam jednak dobrze, że idea rekonstrukcji samorządu nie miała powszechnego zrozumienia wśród przywódców Solidarności. Samorząd terytorialny nie mieścił sie w logice batalii o uspołecznienie przedsiębiorstw państwowych. Był instytucją nieznaną komunizmowi. To dzięki determinacji Profesora odbudowa samorządu znalazła się w programie opozycji i stała się przedmiotem rozmów okrągłego stołu. Rozpoczęto wtedy odbudowę instytucji bez której nie można wyobrazić sobie dobrego państwa. I choć współczesny samorząd nie jest wolny od wynaturzeń, państwo zdecentralizowane i odrodzenie wspólnot lokalnych to z pewnością aktywa wolnej Polski.

Warto zachować we wdzięcznej pamięci tych, którym to zawdzięczamy.

Kazimierz M.Ujazdowski
15 lutego 2015

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 16 lutego 2015
Fot.Shutterstock