Kazimierz M.UJAZDOWSKI: "Instytucje. Ukryte siły Francji"
Kazimierz M.UJAZDOWSKI

Kazimierz M.UJAZDOWSKI

"Instytucje. Ukryte siły Francji"

Publicystyka prawicowa w Polsce popełnia błąd, idąc za katastroficznymi wizjami Houellebecqa i ciesząc się z tego, że jako Polska nie doświadczamy skutków kryzysu kulturowego Europy Zachodniej. To podejście, które daje wątpliwą satysfakcję. Mielibyśmy więcej satysfakcji, gdyby dwie kluczowe dla państwa instytucje, wojsko i policja, cieszyły się w Polsce podobnym szacunkiem, i miały jakość porównywalną z tą, jaką mają nad Sekwaną.

Kazimierz M.UJAZDOWSKI: "Ład jest podstawą wolności. „Tak” dla dyrektywy antyterrorystycznej"
Kazimierz M.UJAZDOWSKI

Kazimierz M.UJAZDOWSKI

"Ład jest podstawą wolności. „Tak” dla dyrektywy antyterrorystycznej"

Nowa dyrektywa antyterrorystyczna nakłada sankcje za gloryfikowanie aktów terrorystycznych, umieszczanie w sieci zdjęć ofiar w celu zastraszania ludności, podróżowanie i ułatwianie podróży w celach terrorystycznych, uczestnictwo w grupie przestępczej, werbunek, świadczenie i otrzymywanie szkoleń w tym zakresie, wreszcie za różne formy udzielania pomocy finansowej grupom terrorystycznym.

Kazimierz M.UJAZDOWSKI: "V Republika wygrała z Frontem Narodowym"
Kazimierz M.UJAZDOWSKI

Kazimierz M.UJAZDOWSKI

"V Republika wygrała z Frontem Narodowym"

„To instytucje V Republiki wygrały z Frontem Narodowym. Blok partii klasycznych, który na początku V Republiki powstrzymywał dynamikę Francuskiej Partii Komunistycznej, dziś działa skutecznie wobec Frontu Narodowego. Wolno sądzić, że mechanizm ten zablokuje także Marine Le Pen w drugiej turze wyborów prezydenckich (2017)” – pisze Kazimierz M.Ujazdowski.

Kazimierz M.UJAZDOWSKI: "Pojednanie narodów przeciw Jałcie. Orędzie biskupów polskich do niemieckich braci"
Kazimierz M.UJAZDOWSKI

Kazimierz M.UJAZDOWSKI

"Pojednanie narodów przeciw Jałcie. Orędzie biskupów polskich do niemieckich braci"

Myśl chrześcijańska widząca ludzkość jako zjednoczoną rodzinę narodów – z największą siłą odpowiadała na niebezpieczeństwo egoizmu narodowego i klasowego. Nic dziwnego, że prekursorów integracji europejskiej: Schumana i Gasperiego ukształtowała chrześcijańska tradycja myślenia o sprawach publicznych. Te same przesłanki legły u podstaw myśli polskich biskupów.

Kazimierz M.UJAZDOWSKI: "Reforma Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej. Decydująca faza"
Kazimierz M.UJAZDOWSKI

Kazimierz M.UJAZDOWSKI

"Reforma Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej. Decydująca faza"

Jedna z innowacji traktatu lizbońskiego — Europejska Inicjatywa Obywatelska (EIO) — znajduje się w stanie kryzysu. Traktat dał grupie co najmniej miliona obywateli UE z przynajmniej siedmiu państw członkowskich prawo do zwracania się do Komisji Europejskiej z wnioskiem o podjęcie działań prawnych. Nowe prawo prezentowane było jako wyraz demokratycznego otwarcia. Niestety, praktyka odbiega od deklaracji traktatowych.

Kazimierz M.UJAZDOWSKI: "Van Gogh w Mons, czyli o tym, jak się robi oryginalną promocję miasta"
Kazimierz M.UJAZDOWSKI

Kazimierz M.UJAZDOWSKI

"Van Gogh w Mons, czyli o tym, jak się robi oryginalną promocję miasta"

Mons ukazało niegdysiejszą siłę własnej kultury i tradycji górniczych, które uwarunkowały wybór drogi artystycznej jednego z największych malarzy europejskich. Byłoby dobrze, gdyby ludzie odpowiedzialni za dyplomację kulturalną w Polsce mieli tyle samo wiary w polskie dziedzictwo i jego żywotność.

Kazimierz M.UJAZDOWSKI: "Czy we Francji dojdzie do wielkiej koalicji?"
Kazimierz M.UJAZDOWSKI

Kazimierz M.UJAZDOWSKI

"Czy we Francji dojdzie do wielkiej koalicji?"

Dziś UMP Sarkozy’ego ma kłopoty ze skonfrontowaniem się z FN. Nie potrafiła obrać jednoznacznej postawy w drugiej turze wyborów uzupełniających w Doubs, gdzie kandydat socjalistyczny zmierzył się z kandydatem FN. Część działaczy była za wsparciem socjalistów w ramach bloku republikańskiego, część za absencją. Co więcej, większość wyborców UMP opowiada się za współpracą z FN.

Kazimierz M.UJAZDOWSKI: "Chwała reformatorom. Pożegnanie Profesora Jerzego Regulskiego"
Kazimierz M.UJAZDOWSKI

Kazimierz M.UJAZDOWSKI

"Chwała reformatorom. Pożegnanie Profesora Jerzego Regulskiego"

Idea rekonstrukcji samorządu nie miała powszechnego zrozumienia wśród przywódców Solidarności. Samorząd terytorialny nie mieścił sie w logice batalii o uspołecznienie przedsiębiorstw państwowych. Był instytucją nieznaną komunizmowi. To dzięki determinacji Profesora rozpoczęto odbudowę instytucji bez której nie można wyobrazić sobie dobrego państwa.

Kazimierz M.UJAZDOWSKI, Konrad SZYMAŃSKI: "Gdzie Putina zaboli najbardziej?"
Kazimierz M.UJAZDOWSKIKonrad SZYMAŃSKI

Kazimierz M.UJAZDOWSKI
Konrad SZYMAŃSKI

"Gdzie Putina zaboli najbardziej?"

To, co „Putina może zaboleć” dziś, to racjonalna polityka rozwoju rynku, rozwój infrastruktury przesyłowej i strategiczna dywersyfikacja dostaw gazu, czyli korytarz południowy. To nie rosyjski gaz jest problemem dla Europy, tylko jego zbyt monopolistyczna pozycja na niektórych rynkach. To monopol sprawia, że najwyższe ceny za ten gaz na mało rynkowych zasadach płacą te państwa, które są położone najbliżej Rosji.

Kazimierz M. UJAZDOWSKI: "Przegląd dwóch światów"
Kazimierz M.UJAZDOWSKI

Kazimierz M.UJAZDOWSKI

"Przegląd dwóch światów"

Najnowszy imgresnumer „Revue des Deux Mondes” (październik – listopad 2014, „Qu’arrive-t-il à la France?”), pisma wydawanego we Francji nieprzerwanie od 1829 r. (możemy pozazdrościć Francuzom tego, że historia oszczędziła im kataklizmów przerywających ciągłość życia kulturalnego), przynosi teksty pozwalające zrozumieć kryzys polityczny w tym kraju.

Kazimierz M.UJAZDOWSKI: "Stan wojenny nie zmiażdżył polskiej wolności"
Kazimierz M.UJAZDOWSKI

Kazimierz M.UJAZDOWSKI

"Stan wojenny nie zmiażdżył polskiej wolności"

Gdy myślę o tym okresie staje mi przed oczami Edward Dudek, mój starszy kolega z kieleckiego więzienia na Piaskach. SB aresztowała Edwarda pomimo to, że samotnie po śmierci żony wychowywał gromadę dzieci, z których najmłodsze miało kilkanaście miesięcy. Nie złamał się. Po wyjściu z więzienia nie opuścił Polski i pozostał wierny ideałom Solidarności. Takim ludziom wolna Rzeczypospolita powinna oddać hołd szczególny, jak czynił to śp. Prezydent Lech Kaczyński.

Kazimierz M.UJAZDOWSKI: "Geneza i tożsamość Konstytucji V Republiki"
Kazimierz M.UJAZDOWSKI

Kazimierz M.UJAZDOWSKI

"Geneza i tożsamość Konstytucji V Republiki"

V Republika nie mogła powstać jako monarchia republikańska. Republika we Francji była dziełem rewolucji francuskiej i ukształtowała swe wartości w zasadniczej konfrontacji z tradycją monarchistyczną. Specyficznie rozumiana idea suwerenności narodu, uformowana pod wpływem myśli Rousseau, idee niepodzielności i laickości republiki tworzyły całkowicie nowy model państwowości.