Prof. Jerzy MIZIOŁEK: Wojna i zadośćuczynienie. Straty wojenne Warszawy i etyczne podstawy rekompensaty
Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Wojna i zadośćuczynienie. Straty wojenne Warszawy i etyczne podstawy rekompensaty

Po klęsce powstania warszawskiego w październiku 1944 r. zrujnowane, kompletnie bezludne miasto widmo zyskało status twierdzy, do której można było wjechać tylko w dzień pod zbrojną eskortą. Wojska sowieckie stały na prawym brzegu Wisły, a na lewym jej brzegu postępował rabunek, palenie lub wysadzanie w powietrze kolejnych gmachów przez wyspecjalizowane oddziały.