Robert KELSEY: "Co Cię blokuje? Pokonywanie wyuczonej bezradności"
Robert KELSEY

Robert KELSEY

"Co Cię blokuje? Pokonywanie wyuczonej bezradności"

Najprostszym sposobem na odwrócenie spirali „wyuczonej bezradności” jest zmiana podejścia na takie, które Seligman nazywa „elastycznym optymizmem”. Nie należy tego mylić ze ślepym optymizmem, który zdaniem Seligmana również jest niezdrowy. „Elastyczny optymizm” to po prostu rozszerzenie naszego spektrum pesymizm-optymizm, dzięki któremu zaczniemy wierzyć w możliwość wystąpienia pozytywnego rezultatu, a także nauczymy się dostrzegać potencjalne ograniczenia naszego pesymizmu.