Piotr BARON: Jazz w czasach zarazy, czyli gorąca broń zimnej wojny Piotr BARON: Jazz w czasach zarazy, czyli gorąca broń zimnej wojny
Piotr BARON

Piotr BARON

Jazz w czasach zarazy, czyli gorąca broń zimnej wojny

Pisarz Tadeusz Borowski przypomniał, że “muzyka jest polityką” i wzywał zebranych do obrony “przed imperialistami, którzy chcieliby z nas uczynić mięso armatnie, a z kultury pornografię i jazz” – o początkach jazzu w Polsce pisze Piotr BARON.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam