Prof. Mieczysław TOMASZEWSKI: Fryderyk Chopin. Próba zdekodowania jego muzyki
Prof. Mieczysław TOMASZEWSKI

Prof. Mieczysław TOMASZEWSKI

Fryderyk Chopin. Próba zdekodowania jego muzyki

Do właściwości, które w „syndromie Chopina” zdają się dominować, zaznaczając swą obecność nader wyraziście, zaliczyć by można: instrumentalność, muzyczność, liryczność, poetyckość, ludowość i narodowość.