Konrad BIAŁOSZEWSKI: "Potrzebny jest urząd ds.projektów teleinformatycznych"
Konrad BIAŁOSZEWSKI

Konrad BIAŁOSZEWSKI

"Potrzebny jest urząd ds.projektów teleinformatycznych"

Uważam, że powinien w Polsce powstać urząd (nie ministerstwo) powołany w trybie ustawowym, który będzie odpowiadał za realizację projektów informatycznych w skali kraju i dbał o ich spójność i uzupełnianie się, a nie tworzenie kolejnych bytów, które będziemy poprawiać latami.