Prof. Peter FEUERHERD: Marshall McLuhan i świat katolickiego Internetu
Prof. Peter FEUERHERD

Prof. Peter FEUERHERD

Marshall McLuhan i świat katolickiego Internetu

Nowe media stały się raczej miejscem niewygodnym, dalekim od mistycznej wizji Teilharda. McLuhan zmarł na długo przed powstaniem internetu, nie doczekując się duchowej syntezy świadomości i nowoczesnej technologii. Z perspektywy czasu trudno przyjąć pogląd, że zaakceptowałby sposób, w jaki wielu katolików zdecydowało się korzystać z tego, co sam uważał za atrybut nowego świata.