Dariusz LIPIŃSKI: Malejący prestiż. W 70. rocznicę powołania Rady Europy
Dariusz LIPIŃSKI

Dariusz LIPIŃSKI

Malejący prestiż. W 70. rocznicę powołania Rady Europy

Wielkim wysiłkiem, demokratycznie, udało nam się obronić na forum Rady Europy tradycyjny pogląd, że istnieją tylko dwie płcie. Być może jeszcze wówczas instytucje europejskie nie były gotowe na tak wielkie rewolucje. Groźniej wyglądały przygotowania do przyjęcia uchwały zobowiązującej każdego delegata do zgłoszenia w swoim kraju zmian w konstytucji, gwarantujących jednakowy udział liczbowy kobiet i mężczyzn we wszelkich ciałach wybieralnych.