Jan ŚLIWA: Od faktów do wiedzy. Uśmiech Zofii
Jan ŚLIWA

Jan ŚLIWA

Od faktów do wiedzy. Uśmiech Zofii

Jest ważne, by wiedza nie przesłoniła nam świata zwykłych ludzi, by rozum nie stał się obiektem kultu, by moc tworzenia i niszczenia nie dała nam przekonania, że możemy nią dysponować według własnego uznania.

Jan ŚLIWA: Uśmiech Zofii. Teoria względności
Jan ŚLIWA

Jan ŚLIWA

Uśmiech Zofii. Teoria względności

Światło można porównać do fal na wodzie. Jednak gdy rozprzestrzeniają się fale na wodzie, cząsteczki wody drgają w górę i w dół, a rozchodzi się jedynie sygnał — fale rozchodzą się w ośrodku. Również prędkość ich jest stała względem ośrodka. W jakim ośrodku rozchodzi się światło? Względem czego mierzyć jego prędkość? Czy gdy poruszamy się w tym ośrodku, prędkość światła względem nas będzie inna? Czy możemy je przegonić?

Jan ŚLIWA: Uśmiech Zofii. Wittgenstein w tarnowskiej księgarni
Jan ŚLIWA

Jan ŚLIWA

Uśmiech Zofii.
Wittgenstein w tarnowskiej księgarni

Nie stawiaj pomników. Choć jednak — tak wielkiemu filozofowi… By zabawić się w modne w tych kręgach paradoksy logiczne, trzeba by Wittgensteinowi wystawić pomnik jako jedynemu filozofowi bez pomnika. Czy pomnik taki może istnieć?