Ricardo HAUSMANN: "Walka z korupcją nie zlikwiduje biedy"
Ricardo HAUSMANN

Ricardo HAUSMANN

"Walka z korupcją nie zlikwiduje biedy"

To brak sprawnego państwa powoduje biedę i zacofanie oraz jest przyczyną korupcji – państwo nie jest w stanie zapobiec, by urzędnicy publiczni, często w zmowie z innymi członkami społeczeństwa, nie podejmowali decyzji, które służą ich prywatnym korzyściom. Rozwój sprawnego państwa, odpowiedzialnego i funkcjonującego według rządów prawa, to jedno z koronnych osiągnięć cywilizacji człowieka.