Maria WANKE-JERIE: "System wyborczy"
Maria WANKE-JERIE

Maria WANKE-JERIE

"System wyborczy"

Zmiana systemu wyborczego to zaledwie krok w kierunku naprawy państwa, ale bez tego pierwszego kroku nie można zrobić następnych. Dlatego jest konieczny. Może okazać się krokiem milowym do odbudowy społecznego zaufania. A bez zaufania każda reforma okaże się prędzej czy później działaniem pozornym.