Brian NICHIPORUK: Kiedy demografia jest czynnikiem sprzyjającym wojnie
Brian NICHIPORUK

Brian NICHIPORUK

Kiedy demografia jest czynnikiem sprzyjającym wojnie

Zmiany demograficzne mogą zwiększać napięcia między państwami, a tym samym zwiększać ryzyko konfliktów zbrojnych. Napięcia takie mogą wzrastać w wyniku trzech czynników: zróżnicowanego tempa wzrostu i wielkości populacji, co ma implikacje militarne; przepływów migrantów i uchodźców przez granice międzynarodowe; rywalizacji o zasoby na obszarach, na których występuje presja demograficzna związana ze zmianami populacyjnymi – pisze Brian NICHIPORUK