Adam BODNAR, Adam PLOSZKA: "Europa uczy się ochrony sygnalistów. Dzięki Snowdenowi"
Adam BODNARAdam PLOSZKA

Adam BODNAR
Adam PLOSZKA

"Europa uczy się ochrony sygnalistów. Dzięki Snowdenowi"

Dyskusja na temat ochrony prawnej sygnalistów toczy się na forum Rady Europy od kilku lat. Informacje o działalności NSA nadały jej nowy impet. Komitet ds. Prawnych i Praw Człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (PACE) przyjął 18 marca 2015 r. projekt rezolucji i rekomendacji, w którym państwa członkowskie Rady Europy są wezwane do wzmocnienia ochrony prawnej sygnalistów.