Abishur PRAKASH

Futurolog geopolityki. Koncentruje się na tym, w jaki sposób nowe technologie, np. sztuczna inteligencja, blockchain, edycja genów czy rzeczywistość wirtualna, zmienią polityczny układ sił. Jest autorem książki Next Geopolitics: The Future of World Affairs (Technology) oraz Go.AI (Geopolitics of Artificial Intelligence). Pracuje w Centre for Innovating the Future, laboratorium innowacji strategicznych w Toronto.

Abishur PRAKASH: Polskie laboratoria sztucznej inteligencji - teraz!
Abishur PRAKASH

Abishur PRAKASH

Polskie laboratoria sztucznej inteligencji - teraz!

Laboratoria SI mogą wzmocnić pozycję Polski na świecie. Kraje Europy, Azji, Afryki, Bliskiego Wschodu i obu Ameryk zaczęłyby się liczyć z Polską oraz śledzić jej działania i uwzględniać je w swoich planach.