TSF Jazz Radio

Abishur PRAKASH

Futurolog geopolityki. Koncentruje się na tym, w jaki sposób nowe technologie, np. sztuczna inteligencja, blockchain, edycja genów czy rzeczywistość wirtualna, zmienią polityczny układ sił. Jest autorem książki Next Geopolitics: The Future of World Affairs (Technology) oraz Go.AI (Geopolitics of Artificial Intelligence). Pracuje w Centre for Innovating the Future, laboratorium innowacji strategicznych w Toronto.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam