Adam BIELAN

Człowiek marketingu i polityki. Poseł na Sejm III i IV kadencji Sejmu RP. W latach 2007–2009 wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Autor strategii wyborczych.

Ryc.: Fabien Clairefond

Adam BIELAN: "Nowe media wymuszają w polityce zmianę generacyjną" Adam BIELAN: "Nowe media wymuszają w polityce zmianę generacyjną"
Adam BIELAN

Adam BIELAN

"Nowe media wymuszają w polityce zmianę generacyjną"

Dziś, jeśli dziennikarz poczeka 15–20 minut, chcąc potwierdzić wiadomość, ktoś inny opublikuje ją przed nim. Publikuje ją więc, wiedząc, że może narazić się na śmieszność. Jesteśmy zalewani informacjami niesprawdzonymi, co zwiększa chaos wśród odbiorców. Wielu konsumentów informacji zaczyna szukać miejsc, w których będą one wiarygodne, sprawdzone, opatrzone komentarzem.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam