Alexandr VONDRA

Polityk, dyplomata. Dysydent, sygnatariusz Karty 77. Doradca Vaclava Havla ds. międzynarodowych, ambasador Czech w USA. W latach 2006-2007 minister spraw zagranicznych, od 2007 do 2009 wicepremier, w latach 2010–2012 minister obrony.

Ryc. Fabien CLAIREFOND

Alexandr VONDRA: Dlaczego Czesi mają problem ze słowem NARÓD
Alexandr VONDRA

Alexandr VONDRA

Dlaczego Czesi mają problem ze słowem NARÓD

Kiedy Mazowiecki wraz ze Skubiszewskim zdecydowali o zwiększeniu gwarancji granic a nie o reparacjach, zrobili tak nawiasem mówiąc zgodnie z życzeniem Amerykanów, którzy dawali do zrozumienia, że chcąc przycisnąć Niemcy do muru z żądaniem reparacji byłoby powtórzeniem błędu z 1918 roku, który – jak lubił podawać ekonomista Keynes – doprowadził Europę jedynie do niemieckiego odwetu i nowej wojny.