Břetislav DANČÁK

Prorektor Uniwersytetu Masaryka w Brnie. Przewodniczący Rady Programowej Forum Polsko-Czeskiego