Jana ČERNOCHOVÁ

Minister obrony Czech. Deputowana do Izby Poselskiej. Działaczka Obywatelskiej Partii Demokratycznej, od 2021 minister obrony.

Jana ČERNOCHOVÁ: Łączy nas nasza przeszłość i czujność wobec Rosji
Jana ČERNOCHOVÁ

Jana ČERNOCHOVÁ

Łączy nas nasza przeszłość i czujność wobec Rosji

Ze strony mojej mamy jestem Polką, stąd jestem bardziej wyczulona na następstwa nie tylko komunistycznego puczu w Czechosłowacji w 1948 roku, terroru lat 50., Sierpnia 1968 czy też normalizacji, ale także na losy Polski na przestrzeni dziejów. Moje polskie geny przejawiają się w uporze i determinacji.

Jana ČERNOCHOVÁ: Spojuje nás minulost a ostražitost vůči Rusku
Jana ČERNOCHOVÁ

Jana ČERNOCHOVÁ

Spojuje nás minulost a ostražitost vůči Rusku

Osobně to cítím dvojnásob, protože jsem po mamince Polka a vnímám citlivěji konsekvence nejen únorového puče, teroru v 50. letech, srpna 1968 nebo normalizaci, ale i to, jak Polsko bylo v dějinách opakovaně děleno mezi velmoci, pakt Molotov-Ribbentrop, Katyň, Varšavské povstání, výjimečný stav v 80. letech… Když uvažuji, kolik v sobě mám polských genů, vždy si vzpomenu na svou umíněnost a urputnost, tady poznávám Poláky, kteří se umí bránit proti přesile a neustoupit.

Jana ČERNOCHOVÁ: We are united by our past and our vigilance towards Russia
Jana ČERNOCHOVÁ

Jana ČERNOCHOVÁ

We are united by our past and our vigilance towards Russia

I experience this dually. Having a Polish mother and being half-Polish myself, I am more sensitive to the consequences not only of the communist putsch in Czechoslovakia in 1948, the terror of the 1950s, August 1968 or normalisation but also of Poland’s fate throughout history – partitioned by the great powers several times, the Molotov-Ribbentrop Pact, Katyn, the Warsaw Uprising, martial law in the 1980s… My Polish genes manifest themselves in stubbornness and determination. In situations like the one we experience now, I am always reminded of the Polish nation’s ability to stand up to adversity and not give in to violence.