TSF Jazz Radio

Klaus BACHMANN

Profesor politologii SWPS, w latach 1988-2001 korespondent mediów zagranicznych w Europie środkowo-wschodniej i 2001-2004 w Brukseli. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących integracji europejskiej i transformacji politycznej. Uczestniczy w projektach dot. demokratyzacji Tunezji, transformacji krajów byłej Jugosławii i Afryki.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam