Klaus BACHMANN

Profesor politologii SWPS, w latach 1988-2001 korespondent mediów zagranicznych w Europie środkowo-wschodniej i 2001-2004 w Brukseli. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących integracji europejskiej i transformacji politycznej. Uczestniczy w projektach dot. demokratyzacji Tunezji, transformacji krajów byłej Jugosławii i Afryki.

Ryc.: Fabien Clairefond

Klaus BACHMANN, Igor LYUBASHENKO: "Czy rosyjska kampania propagandowa w Internecie jest skuteczna?"
Igor LYUBASHENKOKlaus BACHMANN

Igor LYUBASHENKO
Klaus BACHMANN

"Czy rosyjska kampania propagandowa w Internecie jest skuteczna?"

Pluralistyczna ignorancja jest koncepcją opisującą sytuację, w której rozmówcy skłaniają się ku opinii dominującej w rozmowie wewnątrz danej grupy, dostosowując własną opinię ku tej, którą błędnie postrzegają jako opinię większości. Pluralistyczna ignorancja może skłonić członków grupy, aby zgodzili się na decyzje, której są przeciwni, jeżeli posiadają oni wiarygodną informację o preferencjach panujących wśród innych członków grupy. Wśród znanych przykładów można wymienić częstotliwość występowania korupcji wśród przedsiębiorców, mimo iż korupcja jest nielegalna, pod warunkiem że ostatni mają powody myśleć, że ich biznesowe środowisko akceptuje korupcję i wymaga od nich bycia skorumpowanym.

Klaus BACHMANN: "Tu strzelają, ale nie wiadomo dlaczego"
Klaus BACHMANN

Klaus BACHMANN

"Tu strzelają, ale nie wiadomo dlaczego"

„Podczas wojny domowej w Libii można było przez kilka dni i w kilkunastu różnych stacjach oglądać strącenie myśliwca przez powstańców, który, jak się później okazało, do nich należał i został strącony przez pomyłkę. Ale palił się, spadł na miasto i potem wybuchnął, więc nadawał się do telewizji”