Mariusz BŁASZCZAK

Wicepremier, minister obrony narodowej.

Ryc. Fabien CLAIREFOND

Mariusz BŁASZCZAK: Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata
Mariusz BŁASZCZAK

Mariusz BŁASZCZAK

Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata

Imperium rosyjskie, bolszewicka Rosja, Związek Radziecki i dzisiejsza Federacja Rosyjska – każdy z tych reżimów dążył do imperialnej ekspansji kosztem zniewolenia innych narodów.

Mariusz BŁASZCZAK: 18e bataille la plus décisive de l'histoire
Mariusz BŁASZCZAK

Mariusz BŁASZCZAK

18e bataille la plus décisive de l'histoire

C’est grâce à l’attitude héroïque du soldat polonais, à l’énorme tribut de sang et aux privations de la société qui venait de vivre la géhenne de la Première Guerre mondiale, qu’on est parvenu à garantir la paix et la sécurité en Europe – au moins jusqu’à ce qu’un autre régime totalitaire ne soulève la tête en Allemagne.

Маріуш БЛАЩАК: Вирішальна битва в світовій історії
Mariusz BŁASZCZAK

Mariusz BŁASZCZAK

Вирішальна битва в світовій історії

Російська агресія проти України змушує нас усвідомити, що Росія не дотримується жодних принципів мирного співіснування, партнерства чи поваги до міжнародного права.

Mariusz BŁASZCZAK: La 18a battaglia decisiva nella storia del mondo
Mariusz BŁASZCZAK

Mariusz BŁASZCZAK

La 18a battaglia decisiva nella storia del mondo

L’aggressione russa all’Ucraina dimostra chiaramente che la Russia non aderisce ad alcun principio di coesistenza pacifica, di partenariato o di rispetto del diritto internazionale.

Mariusz BŁASZCZAK: Dezinformacja. W epoce postmodernistycznego relatywizmu
Mariusz BŁASZCZAK

Mariusz BŁASZCZAK

Dezinformacja.
W epoce postmodernistycznego relatywizmu

Nie da się łatwo oszacować jaki jest koszt dezinformacji. Dysponujemy tylko szczątkowymi, wyrywkowymi sygnałami ile kosztuje wpis na portalach internetowych czy gdzie mieszczą się „fabryki trolli”. Prawem obywateli jest dostęp do informacji – rzetelnych i wiarygodnych.