Prof. Krzysztof BRZECHCZYN

Historyk, filozof. Profesor Wydziału Filozoficznego UAM. Autor „The Historical Distinctiveness of Central Europe: A Study in the Philosophy of History” (Berlin, Peter Lang, 2020).

Prof. Krzysztof BRZECHCZYN: Konfederacja warszawska wzorcem tolerancji wyznaniowej
Prof. Krzysztof BRZECHCZYN

Prof. Krzysztof BRZECHCZYN

Konfederacja warszawska wzorcem tolerancji wyznaniowej

Tolerancja wyznaniowa była jednym z elementów wolności szlacheckich stanowiących podstawę ustroju Rzeczypospolitej. O jej stosowaniu więcej bowiem ważyły względy pragmatyczne niż teologiczne.