Prof. Krzysztof BRZECHCZYN

Historyk i filozof. Profesor Wydziału Filozoficznego UAM zatrudniony w Instytucie Pamięci Narodowej. Autor książek: „The Historical Distinctiveness of Central Europe: A Study in the Philosophy of History” (Berlin, Peter Lang, 2020) i “Umysł solidarnościowy. Geneza i ewolucja myśli społeczno-politycznej Solidarności w latach 1980–1989” (Warszawa-Poznań: Wyd. IPN 2022).

Prof. Krzysztof BRZECHCZYN: O losach solidarnościowego dziedzictwa ideowego
Prof. Krzysztof BRZECHCZYN

Prof. Krzysztof BRZECHCZYN

O losach solidarnościowego dziedzictwa ideowego

Pomimo że masowy ruch Solidarności lat 1980–1981 był zasadniczym impulsem prowadzącym do upadku komunizmu w latach 1989–1991 w Polsce i w całej Europe Środkowo-Wschodniej, to solidarnościowe dziedzictwo ideowe tego okresu w niewielkim stopniu zaważyło na przebieg transformacji gospodarczej w naszym kraju.

Prof. Krzysztof BRZECHCZYN: Konfederacja warszawska wzorcem tolerancji wyznaniowej
Prof. Krzysztof BRZECHCZYN

Prof. Krzysztof BRZECHCZYN

Konfederacja warszawska wzorcem tolerancji wyznaniowej

Tolerancja wyznaniowa była jednym z elementów wolności szlacheckich stanowiących podstawę ustroju Rzeczypospolitej. O jej stosowaniu więcej bowiem ważyły względy pragmatyczne niż teologiczne.