Prof. Thomas Hylland ERIKSEN

Jeden z najbardziej znanych antropologów. Prowadzi badania nad etnicznością, nacjonalizmem i globalizacją. Profesor na Uniwersytecie w Oslo. Autor: Tyrania chwili. Szybko i wolno płynący czas w erze informacji, Etniczność i nacjonalizm. Ujęcie antropologiczne oraz Overheating: An Anthropology of Accelerated Change.

Ryc. Fabien Clairefond

Prof. Thomas Hylland ERIKSEN: How has the pandemic changed our experience of time?
Prof. Thomas Hylland ERIKSEN

Prof. Thomas Hylland ERIKSEN

How has the pandemic changed our experience of time?

It was only with the COVID-19 pandemic that many of us became aware of this. It came as a shock to us that borders and free movement across borders in Europe could be restricted. Norwegians could no longer buy alcohol in Sweden or visit their relatives with such ease – writes prof. Thomas Hylland Eriksen.

Prof. Thomas Hylland ERIKSEN: Schładzanie przegrzanego świata
Prof. Thomas Hylland ERIKSEN

Prof. Thomas Hylland ERIKSEN

Schładzanie przegrzanego świata

Dominacja człowieka nad planetą coraz częściej ujawnia niezamierzone skutki uboczne, diagnozując postępowe i optymistyczne wizje nowoczesności jako krótkowzroczne, niewrażliwe i ostatecznie destrukcyjne.

Prof. Thomas Hylland ERIKSEN: Cooling down an overheated world
Prof. Thomas Hylland ERIKSEN

Prof. Thomas Hylland ERIKSEN

Cooling down an overheated world

The massive human domination of the planet now increasingly reveals its unintentional side-effects, revealing the progressive and optimistic visions of modernity as short-sighted, insensitive and ultimately destructive.