Prof. Włodzimierz SULEJA

Profesor zwyczajny nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalizujący się m.in. w dziejach myśli politycznej XIX i XX wieku oraz opozycji demokratycznej po 1945 r. Wychowanek prof. Henryka Zielińskiego. Współpracownik podziemnych struktur dolnośląskiej „Solidarności”, w 1989 r. członek Wrocławskiego Komitetu Obywatelskiego jako szef komisji programowej. W latach 2000–2013 dyrektor wrocławskiego oddziału IPN.

polecamy

Prof. Włodzimierz SULEJA

Prof. Włodzimierz SULEJA