Prof. Mariusz WOŁOS: Skąd się wziął zwrot Cud nad Wisłą?
Prof. Mariusz WOŁOS

Prof. Mariusz WOŁOS

Skąd się wziął zwrot Cud nad Wisłą?

Wojna polsko-sowiecka rozpoczęta na przełomie 1918 i 1919 r., a zakończona traktatem ryskim podpisanym 18 marca 1921 r., to dobry przykład funkcjonowania mitów, stereotypów, błędnych i nieprecyzyjnych pojęć nie tylko w prasie czy publicystyce, ale nawet w literaturze naukowej.

Prof. Małgorzata GMURCZYK-WROŃSKA: Upadek dynastii Romanowów. Nieodrobiona lekcja zapomnienia
Prof. Małgorzata GMURCZYK-WROŃSKA

Prof. Małgorzata GMURCZYK-WROŃSKA

Upadek dynastii Romanowów. Nieodrobiona lekcja zapomnienia

Zbrodnia wymordowania rodziny Romanowów stała się w Rosji Sowieckiej publiczną tajemnicą. Bolszewicy robili wszystko, by tę zbrodnię ukryć, karali więzieniem za mówienie o niej. Większość Rosjan bała się poruszać temat losów rodziny carskiej. W 1976 r. geolog Aleksander Awdonin razem z pisarzem Gelim Riabowem przystąpili do poszukiwań w okolicy Jekaterynburga. W 1979 roku w okolicy miasta odnaleźli trzy czaszki i kości. Z uwagi na groźbę restrykcji ze strony władz nie upublicznili wyników swoich poszukiwań. Awdonin uczynił to dopiero po upadku ZSRR, w 1991 roku, zawiadamiając Prokuraturę Generalną Federacji Rosyjskiej.