Piotr ORAWSKI: "Piękno muzyki (47). O odmienności"
Piotr ORAWSKI

Piotr ORAWSKI

"Piękno muzyki (47). O odmienności"

Muzyka Czajkowskiego jest różna. Kiedy dotyka konwencji epoki, potrafi być szalenie płytka, wręcz infantylna, jak w jego baletach, ale kiedy Czajkowski mówi o sobie, zwłaszcza w Symfonii Patetycznej, staje się śmiertelnie poważny.

Piotr ORAWSKI: Piękno muzyki (3).Symfonia Patetyczna Czajkowskiego
Piotr ORAWSKI

Piotr ORAWSKI

Piękno muzyki (3).
Symfonia Patetyczna Czajkowskiego

To nie jest tak, że muzyka, malarstwo, architektura, literatura i wszelkie inne obszary artystycznej działalności człowieka są tylko źródłem świadomości estetycznej czy intelektualnej. Są także obszarem lęku, tego pierwotnego, niewytłumaczalnego, niepojętego.