Prof. Zdzisław KRASNODĘBSKI: "Europa" jako wyzwanie Prof. Zdzisław KRASNODĘBSKI: "Europa" jako wyzwanie
Prof. Zdzisław KRASNODĘBSKI

Prof. Zdzisław KRASNODĘBSKI

"Europa" jako wyzwanie

Obserwując to, co dzieje się na ulicach Paryża, jakie są jego przedmieścia, drżą na myśl, że Warszawa mogłaby stać się dziś Paryżem Północy. A dla ludzi głęboko wierzących Polska jest już nie tyle przedmurzem, co ostatnim Okopem Świętej Trójcy, ostatnim depozytariuszem cywilizacji łacińskiej.

Tomasz ALEKSANDROWICZ: "Źródła polityki Putina" Tomasz ALEKSANDROWICZ: "Źródła polityki Putina"
Prof. Tomasz ALEKSANDROWICZ

Prof. Tomasz ALEKSANDROWICZ

"Źródła polityki Putina"

Świat – powiada Aleksander Dugin w swoim głównym dziele „Podstawy geopolityki. Geopolityczna przyszłość Rosji” – dzieli się w gruncie rzeczy na dwie cywilizacje: lądową, której symbolem i opoką jest Rosja i morską (atlantycką), którą reprezentują Stany Zjednoczone i Europa Zachodnia. Są to cywilizacje sobie przeciwstawne: Rosja to barbarzyństwo, wiara w siłę, tradycję i duchowość, kolektywizm i rządy autorytarne; Zachód to racjonalizm i indywidualizm, konformizm, kapitalizm, demokracja i materializm.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam