Tomasz ALEKSANDROWICZ: "Henry Kissinger. World Order. I najważniejsze dziś pytania"
Prof. Tomasz ALEKSANDROWICZ

Prof. Tomasz ALEKSANDROWICZ

"Henry Kissinger. World Order. I najważniejsze dziś pytania"

Przełomem był 11 września 2001 r. i będąca jego konsekwencją wojna w Afganistanie. W powietrzu zawisło pytanie, na które dotąd nie znaleziono odpowiedzi: jak ustanowić porządek międzynarodowy w sytuacji, w której główny przeciwnik jest podmiotem pozapaństwowym, bezterytorialnym i odmawia uznania jakichkolwiek zasad legitymizacji odrzucając wszelkie wyznawane przez nas wartości? Nie da się – stwierdza Kissinger – ustanowić porządku światowego bez wspólnych wartości, choćby podstawowych. A wszystko wskazuje na to, że takich wartości po prostu nie ma.

Wojciech ENGELKING: "Generałowie ostatnich wojen. Pisanie jako działanie polityczne"
Wojciech ENGELKING

Wojciech ENGELKING

"Generałowie ostatnich wojen. Pisanie jako działanie polityczne"

Zarówno Zachód, jak i Chiny, mają pretensje do uważania wyznawanych przez siebie wartości za w jakiś sposób uniwersalne. Zachód: optując za prawami człowieka, demokracją liberalną, wolnym rynkiem. Chiny – i Chiny cesarskie, i Chiny Mao, i Chiny doby autorytarnego kapitalizmu – zgodnie z logiką Sun Tzu, wchłaniając najeźdźców i zaatakowanych, by następnie rozbroić ich swoją kulturą i masą.