Adam CHMIELECKI: Droga do Nowego Państwa
Adam CHMIELECKI

Adam CHMIELECKI

Droga do Nowego Państwa

Za datę powstania Porozumienia Centrum, jednej z najważniejszych partii politycznych w historii Polski po 1989  roku, przyjmuje się 12 maja 1990 roku – pisze Adam CHMIELECKI. W tym dniu inicjatorzy nowego ugrupowania zwołali konferencję prasową i jednocześnie opublikowali w „Tygodniku Solidarność” Deklarację Porozumienie Centrum. W ten sposób ogłosili program przyspieszenia zmian politycznych i gospodarczych w Polsce, który zaczęto określać mianem „programu przyspieszenia”. Powstały zręby oferty programowej, która bardzo szybko została uzupełniona o nowe elementy. Porozumienie Centrum już w pierwszej połowie…

Anna STREŻYŃSKA: "Pierwszy krok do odbetonowania PiS-u"
Anna STREŻYŃSKA

Anna STREŻYŃSKA

"Pierwszy krok do odbetonowania PiS-u"

.Popieram decyzję prezesa Jarosława Kaczyńskiego o wyrzuceniu z PiS posłów Hofmana, Kamińskiego i Rogackiego, ponieważ oszustwa i wyłudzenia, a nawet niedbalstwo i lekkomyślność dotyczące pieniędzy publicznych muszą być natychmiast piętnowane z bezwzględną surowością. I nie ma co wskazywać, że “oni też”, “oni tak samo”, “różne standardy dla PiS i PO”. Patrzmy na siebie samych i pilnujmy siebie samych. Mam nadzieję, że będzie to początek oczyszczenia we wszystkich partiach, ale szczególnie cieszy mnie, że Prezes Kaczyński go rozpoczął, zachowując spójność ze swoim…